Subsidie Energiebesparing Eigen Woning (SEEW)

Subsidie Energiebesparing Eigen Woning (SEEW)

Ga je in jouw huis of appartement
maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan.
De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.
Je kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen.

De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september2016.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren
kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvang je als je minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvang je subsidie als je advies
inwint.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Je kunt kiezen uit verschillende maatregelen:
Energiebesparende maatregelen
Je neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen.

Je kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem enhet aanbrengen van isolatieglas.